Kas yra LSIPA?

Kas yra LSIPA?

Asociacija vienijanti šalies renginių, pramogų ir švenčių verslo atstovus

Tikslai ir veiklos sritys

Asociacija, įgyvendindama savo uždavinius, atlieka šias funkcijas: